Individualūs mokymai

Apmokiname tėvus kaip žaisti, mokyti, lavinti vaiko įgūdžius pagal vaikui iš anksto sudarytą individualią programą.

Individualūs mokymai galimi atvykus pas mus į centrą arba online būdu.

Yra du paslaugos variantai:

1. Individualiai programai paruošti reikalingas testavimas - kaina 200 Eur. (45min.testavimas + programos sudarymas 8 val.) + mokymas/konsultavimas pagal programa 1 k. 45 min./35 eur (įeina priemonės/mokymo rekvizitas - pateikiamas atspausdintas).

2. Programa sudaroma, pagal pateiktus tėvų užklausimus/pastabas, neatliekant testavimo, o atsižvelgiant tik į tėvų komentarus, tuo metu iškilusius klausimus/problemas. Konsultacija/mokymas 35Eur/45 min., programos sudarymas 120Eur. .

Registracija pirminei konsultacijai